Naprapati

77026509_212170959793004_910639471454094
Naprapatklinikken 30.4 2020_39.jpg
Naprapatklinikken 30.4 2020_36.jpg

Ved å benytte manuelle metoder behandler en naprapat muskler og ledd for å oppnå bedre funksjon og bevegelighet for hele kroppen. Denne helhetstenkningen, hvor ortopedisk manuell medisin kombineres med en spesifikk kunnskap om kroppens oppbygging via muskler, skjelett, ledd og nervesystem ligger til grunn for naprapatien.

Har du for eksempel vondt i ryggen vil vi ikke bare konsentrere oss om å teste og behandle et lite område i ryggen, men vi vil også gjøre flere tester som involverer hele kroppen, og deretter oppsummerer vi
testene og vurderer årsaken til smerte, Kanskje en nerve kan være innklemt, eller vi mistenker en smertetilstand fra overbelastning av muskel og ledd.

 

Og testene gir også grunnlaget til en behandlingsstrategi, der vi kanskje vil myke opp i noen områder, for eksempel i setet, slik at bekkenet har friere bevegelse, men setemusklene vil også kunne bli sterkere om de ikke er anspente, og
dermed bidra til å stabilisere ryggen. Liknende vurderinger blir gjort lenger oppover i ryggen, på framsiden av rygg/bekken og videre følges
tyngdeoverføringen helt ned til foten. Mange faktorer må vurderes når vi skal se på hvordan du klarer å holde ryggen i en sterk, men avslappet posisjon.

Naprapatens spesialitet er å kombinere en høy kompetanse innen ortopedisk medisin med meget gode kunnskaper om bevegelsesapparatets ulike spesifikke funksjoner. Dette innebærer en stor bredde hva gjelder både teoretiske kunnskaper, hvilket gir gode differensialdiagnostiske muligheter, som hva gjelder rent kliniske/praktiske kunnskaper. Dette gir et mangfold av muligheter ved behandling av pasienter.

Naprapati omfatter å forebygge, utrede og behandle funksjonsforstyrrelser og smertetilstand i bevegelses- og støtteapparatet. Behandlingen skjer ved å kombinere manipulasjons- og mobiliseringsteknikker med ulike former for muskelbehandling, og følges vanligvis opp med ulike typer av treningsøvelser og ergonomisk rådgivning.