Her er vår generelle håndtering av pasienter Covid -19

Telefonkontakt/SMS - spør pasientene om risikofaktorer før de møter opp på klinikk.

1. Har du vært i kontakt med noen som er mistenkt eller bekreftet Covid-19 -smitte de siste to ukene?

2. Er du eller noen i husstanden satt i isolasjon eller karantene?

3. Er du i risikogruppe, høy alder, andre sykdommer?

4. Har du de siste to ukene vært forkjølet, sår i halsen, symptomer på luftveisinfeksjon?

Konsultasjoner for pasienter som har luftveisinfeksjoner som er isolert i hjemmet, eller er i hjemmekarantene, skal som hovedregel utsettes. Informasjon om dette bør gis både ved timebestilling og i SMS/e-post (påminnelse om timeavtalen noen dager før). 

Ingen håndhilsing.  

Terapeuten skal selv åpne og lukke døren.  

Begrense pasienter i venterom/resepsjon. Husk at smitte kan vare i flere dager dersom man har stoler/sofa i tekstilstoff. Minst 1 meter avstand over lengre tid.  

Minst 1 meter avstand til kollegaer, men dette gjelder ikke ved forbipassering. Husk at dette gjelder i hele lokalet.  

Skift håndklær mellom hver pasient - vask på minimum 60 grader. Legg de rett i vaskemaskinen. Ikke oppbevar inne på behandlingsrom. 

Vi oppfordrer til bruk av benkepapir fremfor håndklær som underlag.  

Klinikken bør informere pasienter om at dersom de trenger å ha med ledsager så må antallet begrenses til så få personer som nødvendig - fortrinnsvis kun én.